Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Jan Erik Grindheim

«Den solbergske parlamentarisme»: Ny og særegen i norsk politikk?

Forholdet mellom Storting og regjering er ikke gitt. Parlamentarismen kan praktiseres på forskjellige måter. I dette notatet ser vi på hvordan alle disse faktorene har påvirket norsk parlamentarisk praksis i de siste tiårene, og spesielt på den «den solbergske parlamentarismen» regjeringen i dag fører.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Brist i logikksjekken

Erna Solberg har endret arbeidsmetoder. Intensjonen hennes er blant annet å bygge et sterkere lag og fellesskap og skape større forståelse for de respektive partienes behov for å ta vare på egen identitet. Om hun lykkes med det, er også et empirisk spørsmål.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk
Kristin Clemet

Erna Solbergs metode

"Solberg er annerledes enn flere av statsministrene før henne. Hun er opptatt av at Regjeringen skal være ett lag." Kristin Clemet i Aftenposten.
DemokratiInstitusjoner og forvaltningNorsk politikk

Parlamentarisme

Parlamentarisme betyr at enhver regjering må ha støtte i parlamentet. Dersom regjeringen ikke har slik støtte, kan parlamentet når som helst tvinge regjeringen til å gå av.
DemokratiInstitusjoner og forvaltning
Kristin Clemet

Den Stoltenberg'ske og den Solberg'ske parlamentarismen

"Det er veldig interessant å se hvordan praktiseringen av parlamentarismen endrer seg under ulike regjeringer. Men at praktiseringen endres er ikke i seg selv kritikkverdig eller nytt," skriver Kristin Clemet.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikk