Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Mathilde Fasting

Garantiinntekt – en ny velferdsløsning?

Ukens gjester er Hege Moen og Laila Khateeb Wallin fra NAV om hvorfor en garantiinntekt kan forenkle NAVs arbeid og samtidig gjøre det enklere for alle som trenger økonomisk støtte.
VelferdsstatenTrygder og pensjoner
Hege MoenMathilde Fasting

Garantiinntekt på 120 000 til alle som trenger det

En garantiinntekt med påbyggingsmodellen kan være nøkkelen til et bedre og enklere sikkerhetsnett for alle som trenger det, skriver Hege Moen og Mathilde Fasting i VG.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Velferdsstaten
Hege Moen

Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag til ny velferdsløsning

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garantiinntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp. 
VelferdsstatenTrygder og pensjonerArbeid og sysselsetting

Liberal halvtime: Hva er borgerlønn?

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Mathilde Fasting

Borgerlønn på norsk

"Det er lite sannsynlig at en borgerlønn vil innføres i Norge med det første. Men både borgerlønn og borgerlønnlignende forsøk kan gi inspirasjon til viktige debatter om velferdsstatens fremtid," skriver Mathilde Fasting.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Borgerlønn

Hvilke elementer fra borgerlønnsdiskusjonen kan være verdifulle for reformer av den norske velferdsmodellen? Hvordan kan en borgerlønn innrettes for å gi flest mulig fordeler, og færrest mulig ulemper? Er borgerlønn en god, liberal idé?
VelferdsstatenTrygder og pensjoner

Borgerlønn

Borgerlønn er en garantert minimumsinntekt for alle uavhengig av innsats og sosial status. Lønnen skal være tilstrekkelig høy til å muliggjøre et verdig liv.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd