Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
War's destruction in Ukraine
Bård Larsen

Mehl og samtidens pludder

Vi makter ikke å ta innover oss at vi lever i en sjokkerende alvorlig tid.
Norsk politikkPolitikk og samfunn
barn på skolen med munnbind i koronapandemien
Lars Kolbeinstveit

Ukloke endringer i smittevernloven

Koronapandemien splittet ikke norsk politikk. Endringer i smittevernloven kan derimot bidra til svekket samhold ved neste pandemi.
Demokrati og rettigheterRettsstat
Mathilde Fasting

Er vi godt nok forberedt på neste pandemi?

Hvordan sørger vi for at vi har vaksiner som kan beskytte oss mot pandemier? Er vi villige til å betale det det koster for å ha beredskap for pandemier, og hva har vi lært av koronapandemien?
Ideer
https://www.istockphoto.com/
Steinar Juel

Jordbruket og beredskap

Både beredskaps- og sysselsettingsargumentet for landbruksstøtten fremstår som sterkt uthulet. Det er forbausende at landbruket selv ikke er opptatt av dette.
Politikk og samfunnØkonomi og velferd
Lars Peder Nordbakken

Klassekampens fordreide syn på globalisering

Ny studie fra Center for Economic Policy Research tilbakeviser Klassekampens skråsikre påstand om at globale verdikjeder går på bekostning av både helse og beredskap, skriver Lars Peder Nordbakken i Minerva.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
iStockphoto.com/Alena Kravchenko
Lars Peder Nordbakken

Gamle forestillinger om selvforsyning kolliderer med virkeligheten

«Ønsket om økt selvforsyning har en tendens til å se helt bort fra det vesentligste, nemlig at økt geografisk konsentrasjon av produksjon og leveranser til eget hjemland både konsentrerer og øker risiko- og sårbarhetsnivået», skriver Lars Peder Nordbakken i E24.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Bård Ludvig Thorheim

Hva skjer med beredskapen etter koronakrisen?

Statens kjerneoppgave med å ivareta borgernes sikkerhet har kommet i forgrunnen og vil trolig være i fokus i tiden som kommer. Vi kan forvente diskusjoner omkring fire sentrale problemstillinger. 
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Bård Larsen

Corona-tidens falske motsetninger

Sp og Trygve Slagsvold Vedum etterlyser mindre avhengighet av det internasjonale markedet i tilfelle det oppstår kriser, blir han av noen avfeid som en trangsynt nasjonalist og populist. Men er alt Vedum sier om dette så veldig galt, spør Bård Larsen i VG.
HandelØkonomi og velferdGlobalisering
Kristin Clemet

Det er typisk norsk å slippe å velge mellom trygghet og frihet

Hva er det som eventuelt gjør at et land som Norge er bedre egnet enn mange andre land til å håndtere en krise av så enorme dimensjoner som den vi nå opplever, spør Kristin Clemet i Aftenposten.
Politikk og samfunnSivilsamfunnet

Må vi godta masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet?

Se video fra frokostmøtet her!
Demokrati og rettigheterPersonvernForsvar og sikkerhet
Morten KinanderTorstein Ulserød

Et spill for galleriet

"Riksrevisjonens rapport om samfunnssikkerhet og beredskap gir ikke dekning for de dramatiske medieoppslagene. I tillegg misbrukes den politisk, og det blir dobbelt feil", skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød på NRK Ytring.
Demokrati og rettigheterForsvar og sikkerhet
Morten KinanderTorstein Ulserød

Oppgjørene etter 22. juli

"Poenget vårt er selvsagt ikke at vi ikke skal forsøke å forebygge og bekjempe høyreekstremisme. Det bør vi fortsatt gjøre, men uansett hvor vellykket arbeidet er, er det illusorisk å tro at ekstreme holdninger kan fjernes helt. Derfor er også arbeidet med beredskap viktig, og det var dette manglende arbeidet som var tema for vår kronikk," skriver Morten Kinander og Torstein Ulserød.
TerrorismeForsvar og sikkerhet
Morten KinanderTorstein Ulserød

Uroen etter 22. juli

"Å diskutere høyreekstremisme i Norge er neppe det mest presserende med tanke på å skape et trygt samfunn og hindre terror. Det er en illusjon å tro at man kan leve i en liberal rettsstat uten at deler av innbyggerne til enhver tid har ekstreme oppfatninger. Politikernes viktigste oppgave i denne sammenhengen er å sørge for adekvat beredskap," skriver Ulserød og Kinander i Aftenposten.
TerrorismeForsvar og sikkerhet