Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Sondre Hansmark

Mustafa Hasan kommer ikke til å bli den siste som opplever urettferdighet

Mustafa Hasan kan endelig puste ut etter en årelang kamp mot utlendingsmyndighetene. Det blir ikke lenge til asylpolitikkens neste offer må holde pusten.
InnvandringInnvandring og integrering

Asyl

Asyl, forstått som politisk asyl, er den beskyttelsen en stat gir en borger fra en annen stat mot forfølgelse ved å gi vedkommende rett til opphold på sitt territorium
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Arbeiderpartiets asylretorikk gir ikke mening

"Det er flere enn Sylvi Listhaug som ser seg tjent med lavt presisjonsnivå, deriblant Støre og Barth Eide," skriver Torstein Ulserød.
Demokrati og rettigheter
Torstein Ulserød

Nr. 23 2016: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Nr. 2 2016: Flyktninger og arbeid

Dette notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere forutsetninger for å lykkes.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr. 33 2015: En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon. Last ned og les notatet her:
InnvandringInnvandring og integrering

Fornuft og følelser

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, skriver for Minerva: "Det er godt mulig vi trenger å myke opp kriteriene for opphold, men det bør i så fall skje etter en grundig gjennomgang, og ikke som følge av subjektiv aktivisme. Jeg ser gjerne at vi tar imot flere arbeidsinnvandrere, men ingen bør få muligheten til å protestere seg til opphold."
Økonomi