Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
arbeid glass
Hege MoenMathilde Fasting

Evig og tro til Arbeidslinja faller!

Bærekraften i velferdsstaten avhenger av at så mange som mulig klarer seg som selvforsørget i jobb. Det er på tide å se med nye øyne på hele velferdssystemet samlet, og se om vi kan løse våre utfordringer bedre enn i dag
VelferdsstatenArbeid og sysselsetting
penger, skatt, formuesskatt, arbeid
Skjalg Stokke Hougen

Vi må faktisk stimulere mennesker til å jobbe

Arbeidslinjedebatten burde hovedsakelig handle om prioriteringer og samfunnsøkonomi. Krav må stilles, men på en hensiktsmessig og human måte. Da er det lite konstruktivt å anklage noen for å ville «plage» dem som mottar ytelser.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arbeidslinjen
Skjalg Stokke Hougen

Arbeidslinjen sikrer ikke alt, men den sikrer verdighet for flest mulig

Hvis arbeidslinjen er uønsket, burde vi også redusere størrelsen på velferdsstaten. Vi  ikke ha en så stor velferdsstat som vi har.
ArbeidslivVelferdsstatenArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Vil Arbeiderpartiet endre arbeidslinja?

Agder har flest uføretrygdede i hele landet og prosentvis færrest sysselsatte. Har ikke sørlendingene forstått poenget med arbeidslinja?
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
arbeid resepsjon
Hege MoenMathilde Fasting

Arbeid må lønne seg

Dersom arbeidslinja skal fungere, må det faktisk lønne seg å arbeide.
VelferdsstatenØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting
Jan Erik Grindheim

Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Tallet på uføretrygdede har aldri vært høyrere og arbeidsledige tar ikke tunge jobber - hvor ble det av arbeidslinjen i den norske velferdsstaten?
VelferdsstatenØkonomi og velferdArbeid og sysselsetting

Arbeidslinjen

Arbeidslinjen er betegnelsen på det politiske målet om at flest mulig skal kunne forsørge seg selv ved hjelp av arbeidsinntekt.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
IntegreringØkonomi og velferdInnvandring og integrering
Mathilde Fasting

Gi alle foreldre like rettigheter

"Kutt kontantstøtte og engangsstøtte. Gi heller alle foreldrepenger når de får barn. Studenter og hjemmeværende bør likestilles med yrkesaktive," skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
VelferdsstatenVelferdstjenesterØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Kan vi lage en yngrebølge?

"Støtten til barnefamiliene er utformet slik at den skal bidra til at flest mulig jobber mest mulig. Det er i utgangspunktet bra for arbeidslinjen, men det gjør også at de fleste venter med å etablere familie til de er godt etablert i arbeidslivet, og at man derfor arbeider mindre i sine mest produktive år," skriver Mathilde Fasting i Klassekampen.
VelferdsstatenVelferdstjenesterArbeid og sysselsetting

Er velferdsstaten truet? Av hvem?

Det mest påfallende med intervjuet med Støre er imidlertid ikke den karikaturen han tegner av de borgerlige partiene, for den illustrerer bare at vi nærmer oss et valg. Det mest påfallende er den totale mangelen på refleksjon omkring egen feilbarlighet; om det er noe Arbeiderpartiet selv bør gjøre annerledes for å styrke velferdsstatens fremtid og hva det i så fall bør være, skriver Kristin Clemet i sitt blogginnlegg.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft