Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på

Arbeidslinjen

Arbeidslinjen er betegnelsen på det politiske målet om at flest mulig skal kunne forsørge seg selv ved hjelp av arbeidsinntekt.
ArbeidslivArbeid og sysselsetting
Haakon Riekeles

Barn født av innvandrerforeldre er ikke et problem

«Det er grunn til å være bekymret for noen elementer i befolkningsutviklingen. Men det er uholdbart å dele befolkningen inn i én ønsket og én uønsket del», skriver Haakon Riekeles.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Gi alle foreldre like rettigheter

"Kutt kontantstøtte og engangsstøtte. Gi heller alle foreldrepenger når de får barn. Studenter og hjemmeværende bør likestilles med yrkesaktive," skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.
Uncategorized
Mathilde Fasting

Kan vi lage en yngrebølge?

"Støtten til barnefamiliene er utformet slik at den skal bidra til at flest mulig jobber mest mulig. Det er i utgangspunktet bra for arbeidslinjen, men det gjør også at de fleste venter med å etablere familie til de er godt etablert i arbeidslivet, og at man derfor arbeider mindre i sine mest produktive år," skriver Mathilde Fasting i Klassekampen.
Uncategorized

Er velferdsstaten truet? Av hvem?

Det mest påfallende med intervjuet med Støre er imidlertid ikke den karikaturen han tegner av de borgerlige partiene, for den illustrerer bare at vi nærmer oss et valg. Det mest påfallende er den totale mangelen på refleksjon omkring egen feilbarlighet; om det er noe Arbeiderpartiet selv bør gjøre annerledes for å styrke velferdsstatens fremtid og hva det i så fall bør være, skriver Kristin Clemet i sitt blogginnlegg.
Uncategorized