Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
skatt
Mathilde Fasting

Frischsenteret og NMBUs analyse av formuesskatt

Dette notatet diskuterer Frischsenteret og NBMUs analyse av effektene av formuesskatt, ser på metoden og utformingen av analysen som er gjort, og kommenterer uklarheter eller svakheter. Notatet har også med relevante forhold vedrørende formuesskatten som ikke diskuteres i analysen.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde FastingSteinar Juel

Lavere skatt påvirker investeringslysten

Formuesskatt på arbeidende kapital er skadelig for norske bedrifter og deres investering. Mathilde Fasting og Steinar Juel i Bergens Tidende.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Regjeringen har to år på seg

Det er mange gode måter å skattlegge på, men formuesskatt på arbeidende kapital har bare nedsider. Mathilde Fasting i Dagbladet.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

KrF kan gi flertall for fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital

Dersom KrF går inn i Solberg-regjeringen, vil det være mulig å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital. Mathilde Fasting i DN.
Norsk politikkFormuesskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Faktisk.no om formuesskatten: Faktisk helt irrelevant

Kristin Clemet blogger.
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Kristin Clemet om formuesskatten

Det er fascinerende å se med hvilken intensitet enkelte journalister og medier engasjerer seg i formuesskatten. Det er særlig seks ting jeg reagerer på når det gjelder mange av oppslagene om formuesskatten, blant annet i VG. Kristin Clemet på Facebook:
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Arbeidende kapital

Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital er langt viktigere for verdiskapingen enn for omfordelingen. Mathilde Fasting i Dagsavisen.
FormuesskattNæringspolitikkSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Ap’s skatteforslag

For norske næringsdrivende vil skattetrykket gå i to svært ulike retninger, avhengig av om det blir regjeringsmakt til partiene som vil fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, eller til Ap som vil skjerpe den. Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Gi og ta

All verdens fine ord om nedtrapping av skatt på arbeidende kapital hjelper fint lite hvis nedtrappingen egentlig betyr en opptrapping, skriver Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Reform til det verre

Skattereformen er nå vedtatt i Stortinget. Reformen er ikke et forlik, for samarbeidspartiene har stort sett godtatt Arbeiderpartiets modell. Hva de fire partiene egentlig har vunnet ved å inngå et forlik, er det vanskelig å forstå. Mathilde Fasting i Finansavisen.
ReformerØkonomi og velferdSkatt og avgifter
Mathilde Fasting

Eiendomsskatt på næring

"Striden om eiendomsskatt i Oslo har foreløpig dreid seg om boliger, men det er også foreslått eiendomsskatt på næringseiendom. Det er en dårlig idé, fordi eiendomsskatt på næringseiendom er skatt på arbeidende kapital, altså på verdiskapende næringsvirksomhet." Mathilde Fasting i Finansavisen.
FormuesskattPersonskattSkatt og avgifter
Villeman Vinje

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.
BoligpolitikkFormuesskattNæringslivSkatt og avgifter