Friskolor ger högre kvalitet

Sverige är ett land där en ministers vilja fort kan bli lag. Detta blev skrämmande tydligt när Skolverket för ett par veckor sedan presenterade en rapport om friskolor, för att några timmar senare dra tillbaka samma rapport när skolministern grinade illa över resultatet.Enligt en rapport från Skolverket framgår att friskolor och det svenska skolcheckssystemet har betytt mycket för att höja kvaliteten såväl i kommunala som i privata skolor. Det har visat sig möjligt att höja kvaliteten utan att höja kostnaderna. Rapporten är i sig en mycket intressant nyhet. Det faktum att den snabbt drogs tillbaka är en intrikat sak. 


 För den socialdemokratiska skolministern var rapportens poänger förfärande nyheter. Det är för det första inte något han vill ska vara sant, och för det andra fick det absolut inte komma ut till allmänheten. Ett dygn efter att rapporten offentliggjorts drog Skolverket mycket riktigt tillbaka rapporten och generaldirektör Per Thullberg bad om ursäkt på verkets website. Det var en uppenbart ångerfull direktör som yttrade sig och det är lätt att föreställa sig vad som lett fram till detta.


 ’’Rapporten har fått stor uppmärksamhet och det har visat sig att resultaten hade behövts nyanserats mycket tydligare än vad vi har gjort. Rapporten borde tydligare ha betonat studiens begränsningar och att tolkningen av resultaten måste göras med stor försiktighet.’’ (www.skolverket.se)


 Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige, och snart verkar också de fria skolorna ligga illa till.


 Läs gärna rapporten, Mer kunskap för pengarna – en analys av resurser och resultat i grundskolan, här. Den hann spridas innan ministern grep in.


Ytterligare en rapport visar exakt samma resultat.


 


 Maria Ludvigsson


Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »