Feil om Frp og broilere

Av Eirik Løkke, Civita

Andreas Hompland hevder i Dagbladet (16.07) at Frp er i ferd med å bli et levebrødsparti for broilere. Han har videre noen friske beskrivelser av så vel Civita som Frp.

Å fremme slike subjektive karakteristikker er naturlig nok Homplands privilegium som kommentator. Mer problematisk er det at han bruker Civita-notatet «Det nye Stortinget» som sannhetsvitne for sin påstand. Hompland skriver: «Civita har ifølge NTB funnet ut at det nye Stortinget etter valget vil få et større innslag av såkalte politiske broilere enn noen gang før, representanter som har politikk som eneste arbeidserfaring. Og dette gjelder Fremskrittspartiet mer enn noen andre».

Faktum er at Civita-notatet viser det motsatte av det Hompland påstår at det gjør. Ser vi på yrkesbakgrunnen til representantene fra Frp, viser den at partiet har større andel som kommer fra det private både i det nåværende og det nye Stortinget. Andelen som kommer fra det private faller riktignok fra om lag 60 prosent til rett over 50 prosent, men ligger likevel langt over stortingssnittet. Intet parti på Stortinget har flere som kommer fra det private enn Frp.

Partiet har videre en lavere andel av såkalte broilere, det vil si personer som har politikken som sitt eneste levebrød. Kun én av fem av Frp’s representanter har sin viktigste yrkesbakgrunn fra partiorganisasjonen. Kun Senterpartiet og Venstre har tilsvarende andel. Også når det gjelder høyere utdanning speiler Frp’s representanter befolkningen bedre enn de andre partiene. Riktignok er Frp’s representanter bedre utdannet enn befolkningen for øvrig; 52 prosent mot 30 prosent, men det er vesentlig mer representativt for velgerne enn hva resten av Stortinget er.

Homplands henvisning til at Frp får mye offentlig partistøtte er irrelevant i denne sammenheng, ettersom den ikke forteller noe substansielt om hvilken bakgrunn representantene har før de kommer på Stortinget. Kan hende norske partier er for avhengig av offentlig støtte, men det er en annen diskusjon.

Innlegget stod på trykk i Dagbladet 17. juli 2013.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »