Mathilde Fasting

Moralske sykehjem

I stedet for å rangere sykehjem etter en moralsk standard som sier at det er forkastelig å tjene penger, så burde man gjøre det motsatte. De som driver godt økonomisk og tilbyr mor og far god kvalitet, er øverst på min liste, uavhengig av hvem som driver. Mathilde Fasting skriver om retorikken rundt private og offentlige sykehjem.

Publisert: 8. august 2011

«I stedet for å rangere sykehjem etter en moralsk standard som sier at det er forkastelig å tjene penger, så burde man gjøre det motsatte. De som driver godt økonomisk og tilbyr mor og far god kvalitet, er øverst på min liste, uavhengig av hvem som driver.»

Mathilde Fasting skriver om retorikken rundt private og offentlige sykehjem på Minervanett.no.