Nr. 32 2015: En plikt til å vaksinere? Foreldres rett til å si nei

Nr. 32 2015: En plikt til å vaksinere? Foreldres rett til å si nei

I dette notatet vurderes foreldres rett til å bestemme om deres barn skal vaksineres. Hvor sterk er denne rettigheten? I hvor stor grad bør vi ta hensyn til barnets og samfunnets
interesser?

Gjennom å vurdere både de personlige fordelene individuelle barn får og de kollektive godene vaksinene gir samfunnet, vil notatet vise at foreldre har en sterk rettighet til å velge hva de mener er riktig for sitt barn.

Selv om det argumenteres for sterke individuelle rettigheter, vil notatet også vise hvorfor de ikke bør anses som absolutte. I spesielle tilfeller bør foreldres rettigheter innskrenkes. Dette vil gjelde dersom beslutningen sannsynligvis vil føre til spesielt dårlige konsekvenser, slik som å utsette store deler av samfunnet for en livstruende sykdom.

Notatet består av to hoveddeler. Den første diskuterer de personlige godene vaksiner tilbyr barn individuelt, og vurderer to prinsipper som legger føringer for hvordan foreldre kan behandle sine barn, «beste interesse-prinsippet» og «alvorlig skade-prinsippet». I den andre delen vurderes vaksinering som et kollektivt gode, utifra det utilitaristiske argumentet for obligatorisk barnevaksinering som fokuserer på maksimering av sosial goder, og rimelighetsprinsippet.

Last ned og les notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »