Tre essays om Liberalisme

Denne pamfletten inneholder tre essays om liberalismen. Til sammen presenterer de den liberale tradisjonen, sentrale tenkere og skole-retninger og ikke minst liberalismens historiske rolle.

Tomt på lager

Har du problemer med bestillingen, ta kontakt med oss på: [email protected]

Våren 2007 startet Civita en debatt om innholdet i begrepet liberalisme. Et godt besøkt frokostmøte og en kronikk av Lars Fr. H. Svendsen i Aftenposten fikk overraskende stor oppmerksomhet. Dette viste at det er interesse for politiske ideer. Ideologiene er så visst ikke døde.

Liberalismen betoner friheten, rettsstaten og det enkelte menneskets egenverdi og ukrenkelige rettigheter. For liberalismen er ikke menneskene midler, men mål. Liberalismen har alltid vært i konflikt med totalitære ideologier. Men det finnes ikke én liberalisme. Tvert om finnes det en rekke tenkere som i ulik grad og med ulik begrunnelse har betonet frihetens betydning.

Denne pamfletten inneholder tre essays om liberalismen. Til sammen presenterer de den liberale tradisjonen, sentrale tenkere og skole-retninger og ikke minst liberalismens historiske rolle.

Boken er dessverre utsolgt.

Last ned gratis-pdf av boken her: