Henrik Syse

Akademisk Råd

Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) hvor han leder programmet «Etikk, normer og identitet». Han har tidligere arbeidet i Verdikommisjonens sekretariat. Syse har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og var redaktør for Civita-boken «Konservatisme» (2011).