Jan Arild Snoen

Styremedlem

Jan Arild Snoen er styremedlem i Civita. Han er frittstående samfunnsdebattant, spaltist i blant annet Aftenposten og Minerva og forfatter. De siste årene har han utgitt bøker om Trump, Kina, narkotikadebatten og Europas forhold til USA.

Skrevet av Jan

Jan Erik GrindheimJan Arild Snoen

Nytt Civita-notat: Lærertetthet og læringsresultater

I dette notatet ser vi nærmere på norsk og internasjonal forskning på effektene av større lærertetthet og mindre klassestørrelse. Redusert klassestørrelse gir blandede resultater, og som oftest er effekten liten, særlig sett i lys av kostnadene ved dette tiltaket.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Jan Arild Snoen

Nr. 11 2008: Barack Obama – rødgrønn frelser – eller god Høyre-mann

Kan man plassere Obama inn i en norsk politisk sammenheng, eller er det for mange forskjeller mellom norsk og amerikansk politikk?
IdeerInternasjonaltUSADemokrati og rettigheter
Jan Arild Snoen

Dersom klima var førsteprioritet

I denne pamfletten presenteres flere forhold og tiltak som kan gi en miljøgevinst, men som også er bra for offentlige finanser, samfunnsøkonomien og velferden. Disse inkluderer bl.a. avskaffelse av taxfree-ordningen, urbanisering av bosettingen, reduksjoner i jordbrukssubsidier og markedsøkonomiske løsninger for køprising.
Økonomi og velferdKlima og miljø
Jan Arild Snoen

Et lite pensjonsskritt

VelferdsstatenTrygder og pensjonerØkonomi og velferd
Jan Arild Snoen

Pensjonsreform for neste generasjon

I denne rapporten pekes det på at jobben for å sikre de kommende generasjoner så langt er halvgjort. Rapporten presenterer tre modeller for et bærekraftig penssjonssystem som inkluderer privat pensjonssparing.
VelferdsstatenTrygder og pensjonerOffentlige utgifter