Hva er foreldrepermisjon?

 

 

Foreldrepermisjon gir foreldre rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Rettigheten er regulert i arbeidsmiljøloven.

Foreldre har rett til permisjon i til sammen 49 uker (med 100 prosent betaling) i forbindelse med fødsel. Disse 49 ukene omfatter mors rett til permisjon i inntil 15 uker under svangerskapet og seks ukers permisjon etter fødselen. I tillegg til disse 49 ukene har hver av foreldrene rett til ett års ubetalt permisjon hver for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter det første året.

I 1946 fikk norske kvinner rett til 12 ukers betalt barselpermisjon. Denne rettigheten ble utvidet til 18 uker i 1977, og videre til 22 uker i 1988. I 1993 ble permisjonstiden utvidet til 42 uker med full lønn, eller 52 uker med 80 prosent lønn. Fra 2019 er permisjonen 49 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 59 uker med 80 prosent dekningsgrad opp til 6 G. Det har kun vært en justering på til sammen syv uker de siste 25 årene. Fire av dem har vært begrunnet med utvidelse av fedrekvoten, fars pålagte del av foreldrepermisjonen.

Fra 2019 er foreldrepermisjonen tredelt. Far og mor får hver sin kvote på 15 uker, og de resterende 16 ukene kan fritt deles mellom foreldrene. Tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel er fremdeles forbeholdt mor av helsemessige årsaker, slik at mor til sammen har en kvote på 18 uker. Far har ikke selvstendig opptjeningsrett, noe som betyr at far ikke får ta ut sin kvote på 15 uker dersom ikke mor er i aktivitet (arbeid eller utdanning).

 

Artikkelen er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 16.1.20.

 

Videre lesning:

Nr. 7 2015: Foreldrepermisjon og likestilling

Gi alle foreldre like rettigheter

Det store barneregnskapet

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »