Sosialliberalt Venstreparti

«SV er mer opptatt av borgernes tillit til staten, enn at staten bør vise tillit til at folk selv stort sett er best egnet til å styre sine egne liv. Det er derfor den sosialmedisinske kuren deres fortsatt er så venstrevridd.

Dersom SV ønsker å bli oppfattet som et parti for individets frihet, må det reflekteres i deres politiske valg. Alt for ofte aksepterer SV å begrense borgernes frihet for å forbedre statistikk og strukturer,» skriver Eirik Vatnøy i Minerva om Bård Vegar Solhjells bok Solidaritet på ny.

 

Les artikkelen her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »