Ideer

Nasjonalisme etter 22/7

I norsk offentlighet hersker det en idé om nasjonalisme som noe negativt og irrasjonelt. Hvordan kan vi gi nasjonalismebegrepet et moderne innhold? Og hvordan har 22/7 og avdekking av fremvoksende høyreekstreme miljøer endret vårt syn på nasjonalisme? Er et positivt nasjonalismebegrep mulig etter 22/7? Se film fra Minerva og Civitas frokostmøte med professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn og debattant og blogger Bjørn Stærk.

Publisert: 20. desember 2011

I norsk offentlighet hersker det en idé om nasjonalisme som noe negativt og irrasjonelt. ”Nasjonalisme” brukes til å stemple motstandere, snarere enn som et analytisk begrep. Samtidig er nasjonen fortsatt en av vår viktigste identitetsbaserte og appellerende fellesskap.

Hvordan kan vi gi nasjonalismebegrepet et moderne innhold? Og hvordan har 22/7 og avdekking av fremvoksende høyreekstreme miljøer endret vårt syn på nasjonalisme? Er et positivt nasjonalismebegrep mulig etter 22/7?

Se film fra Minerva og Civitas frokostmøte med professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn og debattant og blogger Bjørn Stærk.

Se innleggene her:

Se debatten her: