Ideer

Mathilde Fasting mottar Hambroprisen

C. J. Hambros pris gis til mennesker som står for «fremragende skribentvirksomhet i C. J. Hambros ånd».

Publisert: 11. januar 2023

Mathilde Fasting, idehistoriker i Civita, vant prisen for 2022 for sitt forfatterskap om sentrale borgerlige temaer som liberalt demokrati, skatt, integrering og valgfrihet.

Blant tidligere prisvinnerne finner man blant andre Kåre Willoch, Gudleiv Forr, Ulf Andenæs og Lars Roar Langslet.

I forbindelse med at Fasting mottok prisen, blant annet på grunn av boken «Etter historiens slutt», samtaler hun i denne videoen med den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama om hva han forventer fra 2023:

Fastings bøker kan bestilles her: