Ideer

Finnes det en positiv og liberal fremtidsvisjon for Europa?

Tom Nuttall innledet på frokostmøtet. Nuttall er Brussel-korrespondent og skribenten bak Economist-spalten Charlemagne, som dekker europeisk politikk.

Publisert: 31. januar 2017

Civita og Venstre inviterte til frokostmøte

tirsdag 31. januar kl. 8.00 – 9.15

Donald Trump er nå president i USA. EU og Storbritannia starter etter hvert med Brexit-forhandlingene. I løpet av året skal blant annet Frankrike, Tyskland, Nederland og Norge avholde valg. Hva kan vi vente oss av året? Vil Europa tvinges til bedre samarbeid – eller vil samarbeidet rakne? Finnes det en positiv og liberal fremtidsvisjon for Europa?

Tom Nuttall innledet på frokostmøtet. Nuttall er Brussel-korrespondent for The Economist og skribenten bak spalten Charlemagne, som dekker europeisk politikk.

Møtet ble arrangert i Civitas møtelokaler i Akersgt. 20. og i samarbeid med Venstre.