Ideer

Innlegg fra deltakere på Civita-akademiet våren 2024

Her er en oversikt over innlegg skrevet av vårens deltakere på Civita-akademiet.

Publisert: 2. mai 2024

Andreas Haraldstad: Gruvedrift, industri og vindkraft – et nei til alt er et ja til et ikke-bærekraftig status quo

Hans Fredrik Jacobsen: Norges fremtid er lysest i, og med Europa

Hans Fredrik Jacobsen: Det er ikke nok å gi mye, når vi kan gi mer

Kristine Heier: Vi må snakke positivt om menn

Anniken S. Hofgaard: Prioriterer distrikt foran innovasjon

Anniken S. Hofgaard: Merkelig prioritering av pengestøtte til innovasjon

Sandra Yeomans: Hvorfor frykter de EU-debatten?

Sandra Yeomans: Trenger vi de kristne helligdagene i mai?

Johanne Høeg Bjerke: FIRE-trenden – en trussel mot velferdsstaten?