Hvordan forsvare det åpne, liberale samfunn?

Se video fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

 Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania fredag 13. mai

Det liberale demokratiet utfordres av migrasjon, terrorisme, populisme og nasjonalisme. Hva er svaret på disse utfordringene? Hvilken fremtid har det åpne, liberale samfunnet?

I panelet var: Leder av Radikale Venstre i Danmark og tidligere økonomi- og innenriksminister, Morten Østergaard, professor i filosofi og filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, og leder i Venstre Trine Skei Grande.

 

Møtet ble arrangert i samarbeid med med Venstres programkomite, som ledes av Terje Breivik.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »