Ideer

Fullt hus på Hayek-seminaret

Publisert: 8. desember 2004

Etterspørselen etter idè-debatt er åpenbar stor. Mer enn 70 personer deltok på seminaret og lanseringen av CIVITAs bok om Hayek i går, 7. desember. Forfatteren Dr. Eamon Butler diskuterte Hayeks betydning med professor Bernt Hagtvet og engasjerte seminardeltagere.

Friedrich A. von Hayek (1899-1992) var en av 1900-tallets mest innflytelsesrike økonomer. Han fikk Nobelprisen i økonomi i 1974 etter et langt virke som den skarpeste intellektuelle kraft mot planøkonomi, kollektivisme og totalitarisme. Det er 60 år siden hans bok «The Road to Serfdom» ble utgitt» – en av vår tids sentrale politisk-filosofiske verker. Civita markerte dette med utgivelsen av en innføringsbok om Hayek og hans ideer: «Hayek – hans betydning for økonomisk og politisk tenkning». Boken er skrevet av den internasjonalt anerkjente Hayek-eksperten Dr. Eamonn Butler, direktør for tankesmien Adam Smith Institute i London.

I sitt innlegg redegjorde Butler for essensen i Hayeks arbeider. Bernt Hagtvet understreket i sitt innlegg at Hayek og Karl Popper var de to viktigste intellektuelle pillarene i motstanden mot totalitarismen på 1900-tallet. Hagtvet mente imidlertid at Hayek overdrev frykten for at sosialdemokratiet, mot sin vilje, ville bevege seg i retning av en totalitær formynderstat.

Det er skrevet flere biografier om Hayek. Butlers bok regnes som en av de beste. Det er en kortfattet innføring i Hayeks arbeider som nå er tilgjengelig på norsk. Boken kan bestilles fra CIVITAs hjemmesiden eller kjøpes i bokhandel.