Ideer

Civita-akademiet høsten 2013

Finnes det rettferdige samfunn? Hva mener ulike tenkere om frihet? Eller hva ville egentlig Jeremy Bentham ment om Datalagringsdirektivet? Høsten 2013 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for åttende gang. Les mer om hvordan du kan søke her.

Publisert: 20. februar 2013

Finnes det rettferdige samfunn? Hva mener ulike tenkere om frihet? Eller hva ville egentlig Jeremy Bentham ment om Datalagringsdirektivet?

Høsten 2013 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for åttende gang.

Kurset går over fire samlinger:

14.-15. september

26.-29. september (Berlin)

2.-3. november

16.-17. november.

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid, men studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn framstående forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, store deler av pensum og tur og opphold i Berlin på samlingen i september.

Er du interessert i å søke og mellom 20-35 år, send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til:

Civita

Akersgata 20

0158 Oslo

eller på e-post til Lars Gauden-Kolbeinstveit [email protected]

Søknadsfrist: fredag 10. mai 2013