Jon Nicolaisen

Samfunnsøkonom

Jon Nicolaisen arbeider deltid som samfunnsøkonom i Civita. Nicolaisen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). Han var ansatt i Norges Bank i perioden 1995-2020, de siste seks årene som visesentralbanksjef. I 2004-05 arbeidet han som rådgiver i sentralbanken i New Zealand. Tidligere har han blant annet arbeidet i OECD i Paris og Finansdepartementet. 

Skrevet av Jon

Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomiFinanspolitikk
Strømmast i snø
Jon Nicolaisen

Norge må bidra til å løse Europas energikrise

Vi må bygge ut mye, ny fornybar kraft så snart som mulig nå. Å begrense krafteksporten vil fremstå som dypt usolidarisk og uakseptabelt for Norges nærmeste allierte og handelspartnere.
ØkonomiEU og EØS
Russisk gass
Jon Nicolaisen

Europas energikrise

Europas avhengighet av russisk gass skal reduseres så raskt som mulig, men det vil kreve en betydelig og kostbar omstilling. Dette notatet, skrevet av Jon Nicolaisen, ser nærmere på dette med utgangspunkt i det europeiske gassmarkedet.
ØkonomiKlima og miljøEU og EØS
Jon Nicolaisen

Handlingsregelens eksamen

Våre myndigheter står foran en krevende oppgave: å stramme inn bruken av oljepenger over statsbudsjettet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi
Støre, Stoltenberg, Wall Street og økonomisk politikk
Steinar JuelJon Nicolaisen

Inflasjon, renter og økonomisk politikk

Dette notatet ser på utsiktene for inflasjon og renter i verden og i Norge de nærmeste årene, på risikobildet og den økonomiske politikken frem mot 2025.
Økonomisk politikkØkonomi
Jon Nicolaisen

Inflasjon og finanspolitikk

Jonas Algers, økonom i Manifest, hadde i mandagens avis et innlegg der han polemiserer mot min kronikk om stagflasjon i DN i forrige uke.
Økonomi