Jon Nicolaisen

TIDLIGERE MEDARBEIDER

Jon Nicolaisen har arbeidet som samfunnsøkonom i Civita. Nicolaisen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). Han var ansatt i Norges Bank i perioden 1995-2020, de siste seks årene som visesentralbanksjef. I 2004-05 arbeidet han som rådgiver i sentralbanken i New Zealand. Tidligere har han blant annet arbeidet i OECD i Paris og Finansdepartementet. 

Skrevet av Jon

Jon Nicolaisen

Kredittrasjonering og utlånsregulering – er det snart på tide å slippe til flere i boligmarkedet?

Utlånsforskriften som ble innført i 2015 skal vurderes på nytt høsten 2022. Er det snart er på tide å gjennomføre lettelser eller avvikle reguleringen i lys av dagens økonomiske bilde?
BoligpolitikkØkonomi og velferd
inflasjon

Inflasjon

Inflasjon er fall i pengeverdien gjennom vedvarende og bredt anlagt prisstigning på varer og tjenester. Høy og variabel inflasjon er uheldig.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd
Penger vekst
Jon Nicolaisen

Revidert galskap

Til syvende og sist må gildet gjøres opp. Hvis regjeringen og Stortinget ikke vil gjøre den jobben nå, må fremtidens næringsliv, skattebetalere og låntagere ta regningen for galskapen.
Økonomisk politikkOffentlige utgifterØkonomi og velferdFinanspolitikk
Strømmast i snø
Jon Nicolaisen

Norge må bidra til å løse Europas energikrise

Vi må bygge ut mye, ny fornybar kraft så snart som mulig nå. Å begrense krafteksporten vil fremstå som dypt usolidarisk og uakseptabelt for Norges nærmeste allierte og handelspartnere.
Økonomi og velferdEU og EØS
Russisk gass
Jon Nicolaisen

Europas energikrise

Europas avhengighet av russisk gass skal reduseres så raskt som mulig, men det vil kreve en betydelig og kostbar omstilling. Dette notatet, skrevet av Jon Nicolaisen, ser nærmere på dette med utgangspunkt i det europeiske gassmarkedet.
Økonomi og velferdKlima og miljøEU og EØS
Jon Nicolaisen

Handlingsregelens eksamen

Våre myndigheter står foran en krevende oppgave: å stramme inn bruken av oljepenger over statsbudsjettet.
Økonomisk politikkPengepolitikkØkonomi og velferd