Lærdommer fra den baltiske finanskrisen

 

«Grekland och övriga skuldkrisländer har mycket att lära av hur de baltiska staterna hanterade finanskrisen. Hösten 2008 ledde ett tillstånd av allvarlig överhettning till tvåsiffrig inflation i Estland, Lettland och Litauen. Bara två år senare hade krisen i området avtagit. Endast Lettland behövde ett stödprogram från Internationella valutafonden och EU. Inget av länderna devalverade, trots krav från en stor skara ekonomer. I stället fullföljde dessa länder vad de kallade en ”intern devalvering” genom att sänka löner och offentliga utgifter. Till skillnad från i Grekland och andra EU-länder var människor beredda på en del uppoffringar, vana vid kris från den postkommunistiska övergångsperioden,» skriver Anders Åslund og Mats Johansson i Dagens Nyheter.

Les også en lengre rapport fra den nye svenske tankesmien Frivärld. Kristin Clemet sitter i rådet til tankesmien, som skal ha en internasjonal agenda.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »