Farvel til det frie markedet?

«(The) financial system collapsed in 2008. At that point, Washington had little choice but to intervene still further, using hundreds of billions of taxpayer dollars to save the banks and other financial institutions. The alternative was a replay of the 1930s, when a failing banking system sent the nation, and much of the world, into a decade-long depression.

The government’s longer-term response, though, should have been to restore clear rules to the financial system, preventing such a crisis from ever happening again by consistently limiting borrowing within the financial industry and among financial instruments.»

Les Nicole Gelinas i City Journal.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »