Økonomi og velferd

Øko-nomi, Miljø-kapitalisme, og Frimarkedsmiljøvern

Publisert: 27. februar 2005

Her i landet er vi stort sett vant til oppfatningen om at miljø er så viktig at det offentlige må ta seg av det. Fremveksten av såkalte ”Enviro-Capitalists” og ”Free Market Environmentalists” i USA og verden for øvrig viser at det slettes ikke er noen selvfølge at det offentlige er best skikket til å ta vare på miljøet, eller at avkastning og miljøvern er naturlige motsetninger.

 

Det er først og fremst to bøker som kan anbefales for de har lyst til å lære litt mer om dette: ”Eco-nomics – What everyone should know about economics and the environment” av Richard L. Stroup, og “Enviro-Capitalists – Doing Good While Doing Well” av Terry L. Andersson and Donald R- Leal.

 

”Eco-nomics” er ingen murstein med sine 86 sider, men den leverer akkurat det den lover i undertittelen. Den gjennomgår økonomiske teorier koblet opp mot miljøet. Uten for mye ensidig propaganda veies fordeler og baksider ved henholdsvis markedsstyrt og offentlig styrt miljøpolitikk opp mot hverandre. Det er ikke noe tvil om at forfatteren mener markedet i de fleste tilfeller gjør en bedre jobb en det offentlige, men også eksempler på områder hvor markedet alene ikke kan løse problemer belyses godt.

 

Et eksempel på hvor det offentlig må inn i bildet er forurensningen fra biler i Los Angeles. Dersom forurensningen hadde kommet fra en fabrikk kunne byens innbyggere saksøkt den, men når det er millioner av bilister som er kilden må det offentlige inn og regulere.

 

Eksempler på at markedet er bra for miljøet er at produsenters jakt på ressursbesparelser har ført til at dagens brusbokser veier 27% mindre enn på 60-tallet, dagens skyskrapere bygges med bare en tredjedel av stålet man tidligere brukte, og en fiber-optisk kabel laget av 30 kilo sand har tusen ganger mer kapasitet enn en kabel laget av 1000 kilo kobber. (side 10)

 

”Eco-nomics” er oppdelt i fire kapitler.

  1. Scarcity: An Economics Primer
  2. Rights: How Property Rights And Markets Replace Conflict With Cooperation
  3. Coercion: Protectiong The Environment With Government Action
  4. Choosing: Economics and Environemental Policy Choices

 Kapitlene er pedagogisk oppbygd med ti punkter og en konklusjon. Boken avslutter ikke med noen oppskrift men setter virkelig i gang en del tankeprosesser og inspirerer til en grundig evaluering av prinsippene for norsk miljøpolitikk. Anbefales på det sterkeste og gi gjerne en kopi til noen du mener kan ha godt av det!

 

 

”Doing good while doing well” er et ypperlig kompliment til ”Eco-nomics”. Boken er hovedsakelig en samling av historier og eksempler som underbygger teoriene fremsatt i ”Eco-nomics”.

 

På 182 sider legger forfatterne frem eksempel etter eksempel på privatpersoner, selskaper, og lokalsamfunn som har tatt initiativ til å ta vare på og forbedre miljøet. Noen er solskinnshistorier som viser hva privat initiativ og økonomiske og miljømessige incentiver kan føre til av miljøforbedringer, andre er håpløse eksempler på offentlig vanstyre og kontraproduktive regelverk. Det handler om vann, land, vilt, fugl, og fisk. Konklusjonen er klar: Det offentlige ødelegger for miljøet i minst like stor grad som det forsøker å redde det.

 

Miljøforkjemperen Robert F. Kennedy Jr., sønn av RFK og forfatter av Crimes Against Nature: How George W. Bush and His Corporate Pals Are Plundering the Country and Hijacking Our Democracy”, sier følgende i et intervju med en av The Property and Environment Research Center sine publikasjoner:

 

The best thing that could happen to the environment is free-market capitalism. In a true free-market economy, you can’t make yourself rich without making your neighbors rich and without enriching your community. In a true free-market economy, you get efficiencies and efficiency means the elimination of waste. Waste is pollution. So in true free-market capitalism, you eliminate pollution and you properly value our natural resources so you won’t cut them down. What polluters do is escape the discipline of the free market. You show me a polluter, I’ll show you a subsidy — a fat cat who’s using political clout to escape the discipline of the free market.

 

Hele intervjuet med Robert Kennedy Jr. er å finne her.

 

”Eco-nomics” kan bestilles her.

«Enviro-Capitalists» kan bestilles her.

 

For de som virkelig vil fordype seg anbefales ”Free Market Environmentalism”.  Den kom opprinnelig ut i 1991, er som «Enviro-Capitalists» skrevet av Terry L. Anderson og Donald R. Leal, og regnes som bibelen innenfor emnet. Pass på å få den reviderte versjonen utgitt i 2001.

 

To aktuelle tankesmier

The Property and Environment Research Center 

Foundation for Research on Economics & the Environment

 

Knud Edmund Berthelsen