Økonomi og velferd

Hvordan skattelegge internasjonale selskaper?

Publisert: 19. oktober 2018

Civitakveld i samarbeid med KÅKÅnomics i Stavanger fredag 19. oktober 

Hva kan norske myndigheter gjøre for å kreve inn skatter fra globale giganter? Og hva slags skattekonkurranse mellom land er greit, og hva er ikke greit? Hvordan kan det internasjonale samfunnet samarbeide for å møte utfordringene?

Som følge av internasjonale skatteregler har multinasjonale giganter som Google, Facebook, Apple og Starbucks unngått skatt gjennom å flytte overskuddet til lavskatteland. Norge taper årlig milliarder av skattekroner som følge av at globale giganter flytter overskudd fra Norge til andre land, selv om de samme selskapene omsetter for store verdier i Norge. Dette er en stor utfordring for nasjonale bedrifter som konkurrerer med de globale gigantene, samtidig som finansieringsgrunnlaget for velferdsstaten blir undergravd ved at selskapene sniker seg unna skatt.

Arrangør: Civita i samarbeid med KÅKÅnomics

Deltakere var:

Steinar Juel, Civita

Kari Elisabeth Kaski, SV

Heidi Nordby Lunde, H

Svein Gjedrem, sosialøkonom og tidligere sentralbanksjef