Internasjonalt

Nr.7 2013: Helsefinansiering i Nederland

Mens Norge har et tilnærmet heloffentlig system, der markedslignende mekanismer i begrenset grad anvendes for å fremme effektivitet, har Nederland gått mye lenger i retning styrt konkurranse. Dette notatet gjennomgår den nederlandske ordningen: bakgrunnen, hva den inneholder, hvilke resultater den har gitt og om den har noen relevans for norsk helsepolitikk.

Publisert: 30. april 2013

Det nederlandske helsesystemet ble reformert i 2006, og er nå basert på at alle må tegne private helseforsikringer, samtidig som det offentlige sørger for en utjevning av innbyggernes kostnader. 

Mens Norge har et tilnærmet heloffentlig system, der markedslignende mekanismer i begrenset grad anvendes for å fremme effektivitet, har Nederland gått mye lenger i retning styrt konkurranse. De foreløpige resultatene av den økte markedsorienteringen er lovende, men potensialet for konkurranse er langt større.

Dette notatet gjennomgår den nederlandske ordningen: bakgrunnen, hva den inneholder, hvilke resultater den har gitt og om den har noen relevans for norsk helsepolitikk.

Last ned notatet her: