YTRINGSFRIHET: Taushetens tyranni

I boken Taushetens tyranni, som nylig er kommet på norsk, forklarer redaktør Flemming Rose hvorfor Jyllands-Posten publiserte Muhammed-karikaturene, og ikke lot seg kue av frykten for represalier. «I et liberalt demokrati kan intet individ eller gruppe gjøre krav på spesialbehandling i det frie ordskifte. Dette innebærer naturligvis en rett til å håne, latterliggjøre og spotte andre standpunkter, hvorpå ytringer møtes med ytringer,» oppsummerer Eirik Løkke i en anmeldelse hos Minerva.

 

Rose deltok på et frokostmøte om ytringsfrihet i 2009. Videoen derfra kan sees her:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »