Ytringsfrihet for rasister?

Eirik Løkke svarer på Documents Hans Rustads kritikk av neste frokostmøte:

«Det er ikke innvandringsmotstandere, kulturkonservative eller (moderate) kritikere av det flerkulturelle per se vi skal diskutere, men hvor langt ut i ytterligheten slike standpunkter kan tas uten å bli straffeforfulgt.

Jeg er av den oppfatning at det bør være svært vide grenser for ytringsfriheten, inkludert retten til å uttrykke seg rasistisk. Men det følger ikke av nødvendighet at en slik tilnærming kun medfører positive konsekvenser.»

Les innlegget hos Minerva.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »