Demokrati og rettigheter

Terroren kan endre selvbildet

Jeg ser for meg at det norske selvbildet vil forandres, og at dét igjen vil påvirke vårt forhold til omverdenen. Det har, i hvert fall etter min mening, vært en tendens til selvgodhet og isolasjonisme i norsk samfunnsdebatt, skriver Kristin Clemet i Svenska Dagbladet.

Publisert: 8. august 2011

Av Kristin Clemet, leder i Civita.

Vil noe forandres i Norge etter udåden som ble begått i Regjeringskvartalet og på Utøya 22.juli?

På kort sikt er selvsagt mye forandret. Vi gjennomgår et nasjonalt traume, en felles sorg, en politisk unntakstilstand.

Men på lang sikt – vil noe bli annerledes enn det var før 22.7.2011?

Ingen kan si noe sikkert om det, og det er tidlig å spekulere. La meg likevel fremsette en spådom, eller kanskje et håp, som så langt har vært lite diskutert.

Jeg ser for meg at det norske selvbildet vil forandres, og at dét igjen vil påvirke vårt forhold til omverdenen. Det har, i hvert fall etter min mening, vært en tendens til selvgodhet og isolasjonisme i norsk samfunnsdebatt: Vi har vært ”verdens beste land”, vi har hatt en samfunnsmodell som har vært uovertruffen alle andre, og vi har vært så rike at vi, i litt for stor grad, har blitt oss selv nok.

Vi trengte ingen andre.

Dette bildet slår nå sprekker. Også hos oss finnes ondskapen. Så kanskje er ikke den sterkest, som alltid står alene?

Meningsmålinger som er tatt opp før og etter terrorhandlingene, viser en liten økning i andelen som er positiv til EU-medlemskap. Det er ingen grunn til å overtolke slike umiddelbare reaksjoner;  EU-motstanden er fortsatt meget sterk. Men kanskje er det et lite signal om en økende forståelse for betydningen av å tilhøre et større fellesskap når noe truer og tragedien rammer.

Jeg ser for meg at underteksten i deler av den utenrikspolitiske journalistikken og debatten kanskje vil forandres. Vi har for eksempel hatt lett for å demonisere USA på grunn av landets våpen- og voldskultur, Frankrike på grunn av opptøyene i Paris og Danmark på grunn landets innvandringsdebatt. Men det blir kanskje ikke like naturlig i fremtiden?

Det gode med en slik utvikling er ikke at ondskapen har nådd Norge. Det gode er at det midt i tragedien er tegn som tyder på at Norge kan komme styrket ut. Terroraksjonen var grusom, men reaksjonen etterpå ga håp. Hvis Norge også kan åpne seg mer for internasjonalt samarbeid, se mer positivt på det europeiske fellesskapet og i større grad møte andre land med positiv nysgjerrighet, er det også noe som vil glede mange.

Innlegget er publisert i Svenska Dagbladet 7. august 2011.