Demokrati og rettigheter

Støtt Digitalt personvern

Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011. Den nyoppstartede foreningen Digitalt personverns mål er at de prinsipielle spørsmålene som implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk rettsstat, får en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige domstoler. Les også Anne Siri Koksruds notat om datalagringsdirektivet og dets status i dag.

Publisert: 18. oktober 2011

Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011. Den nyoppstartede foreningen Digitalt personverns mål er «at de prinsipielle spørsmålene som implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk rettsstat, får en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige domstoler.» Styreleder i Civita, Halvor Stenstadvold, sitter i foreningens styre.

Les mer om og støtt kampanjen her. 

Se også Anne Siri Koksruds notat om datalagringsdirektivet og dets status i dag.