Støtt Digitalt personvern

Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011. Den nyoppstartede foreningen Digitalt personverns mål er «at de prinsipielle spørsmålene som implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk rettsstat, får en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige domstoler.» Styreleder i Civita, Halvor Stenstadvold, sitter i foreningens styre.

Les mer om og støtt kampanjen her. 

 

Se også Anne Siri Koksruds notat om datalagringsdirektivet og dets status i dag.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »