Velferdsstaten

Hvem skal bestemme – staten eller familien?

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Civita inviterte til frokostmøte onsdag 28. september i samarbeid med KrFs programkomité. Se video og hør podcast fra frokostmøtet her!

Publisert: 28. september 2016

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 28. september

Hva slags familie- og likestillingspolitikk får vi etter 2017? Alle partier utformer nå en ny familie- og likestillingspolitikk. Men hva er formålet med familiepolitikken? Har vi familiepolitikk av hensyn til barna, likestillingen eller arbeidslivet? Vil vi ha et arbeidsliv på familielivets premisser eller et familieliv på arbeidslivets premisser? Er det mulig å balansere familienes, arbeidslivets og samfunnets behov, og skal politikerne bestemme hvilke valg familiene skal gjøre?

I panelet var: Cathrine Holst, sosiolog og seniorforsker ved ARENA – Senter for europaforskning ved UiO, Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret og Phd samfunnsøkonomi fra UiO, og Filip Rygg, leder i Tankesmien Skaperkraft.

Møtet ble arrangert i samarbeid med KrFs programkomité.

Se video fra frokostmøtet her:

Innleggene:

Debatten:

Hør podcast her: