Må vi godta masseovervåkning for å beskytte rikets sikkerhet?

Civitafrokost torsdag 11. april

Regjeringens forslag til ny E-tjenestelov (ofte kalt digitalt grenseforsvar) åpner for at all datakommunikasjon som krysser Norges grense skal lagres. Trenger E-tjenesten slike virkemidler for å sikre oss mot cyberangrep og terrorisme? Er loven en alvorlig trussel mot personvernet? Hva blir konsekvensene hvis loven blir vedtatt? Og hva blir konsekvensene hvis loven ikke blir vedtatt?

I panelet var: Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H), Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Lise Lyngsnes Randeberg, president i TEKNA og Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »