Demokrati og rettigheter

Hvilken rolle bør våre egne interesser spille i utviklingspolitikken?

Publisert: 17. oktober 2019

Civitafrokost torsdag 17. oktober

Betingelsene for bistands- og utviklingspolitikken er i endring. Ekstrem fattigdom er kraftig redusert globalt, og er i dag blant annet knyttet til væpnet konflikt. Flere aktører er involvert i utviklingsarbeidet og bistanden må i større grad ses i sammenheng med både nærings,- utenriks- og sikkerhetspolitikken. Er den tradisjonelle forståelsen av bistand mindre egnet til å løse dagens utfordringer? Står skillet mellom altruisme og interessepolitikk i veien? Vil kortsiktige interesser gå på bekostning av den langsiktige fattigdomsbekjempelsen?

I panelet var Anniken Huitfeldt, leder utenriks- og forsvarskomiteen, Asle Toje, forsker og kommentator og Ole Jacob Sending, forskningssjef i NUPI.

Se video fra frokostmøtet her: