EU-Russia – Four Common Spaces and the Proliferation of the Fuzzy

Center for European Policy Studies (CEPS), den eldste tankesmien som jobber med EU-spørsmål har nettopp publisert denne rapporten om forholdet mellom EU og Russland som er av interesse for norske posisjoner.


Rapporten skrevet av Michael Emerson kan bestilles eller lastes ned gratis fra CEPS hjemmeside.


http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1224


CIVITA har inngått et samarbeid med CEPS om fremtidige utredninger. CEPS regnes som den faglig mest seriøse av de mange tankesmiene i Brüssel.


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »