Demokrati og diktatur

Civitafrokost og boklansering tirsdag 9. februar     

Professor i statsvitenskap ved UiO, Carl Henrik Knutsen, har skrevet boken
Demokrati og diktatur.

Hva er det som kjennetegner et velfungerende demokrati? Hva truer demokratiene i vår tid? Er mer autoritære regimer bedre eller verre på å skape økonomisk utvikling? Hvilke ulemper har demokrati som styreform, og hvordan kan de motvirkes? Og hvorfor bygger egentlig diktaturer flere skyskrapere enn demokratier?

Carl Henrik Knutsen møtte seniorrådgiver i World Resources Institute og tidligere leder i SV, Erik Solheim og professor ved UiO, Geir Flikke til samtale om boken.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Fagbokforlaget og foregikk uten publikum.

Se video fra møtet her: 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »