Den nordiske modellen: Liberal, konservativ, sosialdemokratisk

«Om modellen skulle ha et alternativt politisk-ideologisk ladet navn måtte det bli ’liberal-konservativ-sosialdemokratisk modell’ eller ’sosialdemokratisk-liberal-konservativ modell’», skriver Stein Kuhnle.
IdeerKonservatismeLiberalismeSosialisme og sosialdemokratiDen nordiske modellenØkonomiske systemer

Den nordiske modellen og den liberale tradisjonen

Les professor Lars Svendsens innlegg til Rokkansenterets konferanse ”Den nordiske velferdsmodellen – et konkurransefortrinn eller ulempe?”: «Den nordiske modellen er godt i samsvar med hovedstrømmen i den liberale tradisjonen, og nettopp dette er et av våre fremste konkurransefortrinn.»
LiberalismeVelferdsstatenDen nordiske modellen
Lars Gauden-Kolbeinstveit

Nr. 16 2015: Den nordiske tilliten

Tilliten i Norge og Norden er høy sammenlignet med tilliten i resten av Europa og verden. I dette notatet forsøker vi å forklare hvorfor det er slik. Vi ser også på ulike hypoteser om hva som truer det høye tillitsnivået i de nordiske landene.
IdeerDemokrati og rettigheterSivilsamfunnetDen nordiske modellen

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen er det økonomiske, politiske og institusjonelle systemet som kommer aller tydeligst til uttrykk i Norge, Sverige og Danmark. Måten man kombinerer markedsøkonomien med trepartssamarbeid i arbeidsmarkedet og universell velferdsstat på, trekkes frem som særegent for modellen.
Økonomisk politikkØkonomiDen nordiske modellenØkonomiske systemer