Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Lars Kolbeinstveit

Filosofen: Snakk om det i fortrolighet

"En bedre og mer liberal regel, som tar hensyn til privatliv og integritet, sier derfor at alt bør kunne snakkes om, men i fortrolige rammer", skriver Lars Kolbeinstveit.
Politikk og samfunnDemokrati og rettigheterPersonvern
Privat

Privat

Begrepet beskriver en individuell sfære hvor den enkelte borger selv kontroller hvilken informasjon, hvilke følelser, tanker og personlige egenskaper vedkommende ønsker å dele med andre.
Politikk og samfunnØkonomiske systemer
Privatliv, overvåkning, personvern

Privatliv

Friheten krever mer enn bare at ingen griper inn og med makt tvinger en person til å handle annerledes enn vedkommende ønsker. Den forutsetter også et eget rom for dannelse av selvet hvor den er unndratt den ”myke” makten i et overvåkende blikk.
Demokrati og rettigheterPersonvern

Personvern

Personvern er en samlebetegnelse for retten til selv å bestemme over hvilken informasjon om sitt eget liv man ønsker å dele med andre.
MenneskerettigheterDemokrati og rettigheterRettsstatPersonvern
overvåkning kamera

Overvåkning

Den teknologiske utviklingen har muliggjort en overvåkning av uante dimensjoner og har naturlig nok skapt store utfordringer for personvernlovgivningen.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Hvem deler Facebook og Google våre personopplysninger med?

Etter Edward Snowdens avsløringer: Hvordan skal vi forsvare retten til vårt privatliv i det 21. århundre? Eirik Løkke i Aftenposten:
Demokrati og rettigheterPersonvern
Eirik Løkke

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale «overvåkningsøkonomien»?
Demokrati og rettigheterPersonvern
Mathilde Fasting

Føler du deg overvåket?

"Konklusjonen er at samlet gir disse ufarlige, enkle opplysningene et komplett og interessant bilde. Det eneste man trenger å gjøre er å analysere dataene; alle svarene ligger der for dem som har evne og mulighet til å se etter dem. Nettselskapet vet om du er hjemme eller ikke. Hva er vel ikke den opplysningen verdt for riktig aktør," spør Mathilde Fasting hos Minerva.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Lars Fr. H. Svendsen

Hvorfor personvern?

"En svekkelse av personvernet er en svekkelse av den personlige friheten, men på en måte som ikke nødvendigvis merkes helt uten videre. Den legger ikke opplagte fysiske begrensninger på handlingsrommet ditt, og du står tilsynelatende like fritt som før til å handle slik du måtte ønske. Men bare tilsynelatende, for du begynner å legge nye bånd på hva du sier og gjør," skriver Lars Svendsen.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Lars Fr. H. Svendsen

Privatliv: En forutsetning for frihet

"Et fritt liv kan ikke realiseres uten en privatsfære. En slik sfære er en forutsetning både for negativ og positiv frihet, både for hvilke handlingsalternativer som står åpne og for at aktøren skal kunne leve sitt liv i samsvar med sine verdier. Hvis en person skal kunne leve fritt, er det avgjørende at vedkommende har et visst mål av kontroll over sine omgivelser," skriver Lars Fr.H. Svendsen i Morgenbladet.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nr.14 2011: Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer

I Norge bør man ta inn over seg kritikken og problemene ved datalagringsdirektivet når man innfører den nasjonale lovgivningen. Dette notatet gir en kort innføring i innholdet i selve datalagringsdirektivet, direktivets historie og kommer med forslag til hva de norske myndigheter bør ta hensyn til i det videre arbeidet med forskrifter og praktisk implementering av DLD.
Demokrati og rettigheterPersonvern
Kristin ClemetJohn O. Egeland

Til forsvar for personvernet

Truslene mot personvernet er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Krav om frihet, privatliv og personvern vil alltid møtes med argumenter om sikkerhet og nytte. Prinsipielle argumenter for liberale rettigheter kommer ofte til kort. Bør vi reflektere mer over hvordan inngrep i personvernet forandrer samfunnet?
Demokrati og rettigheterRettsstatPersonvern