Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
rød blå spade
Kristin Clemet

1. mai. Kampdag og fridag.

Er også vi på vei mot et samfunn med mer polarisering, mindre tillit og flere uløste problemer?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Mathilde Fasting

Hvordan ble den norske modellen til?

Historiker Jan Eivind Myhre mener at 1800-tallet var avgjørende for hvordan den norske samfunnsmodellen ble til. I samtalen knuser vi myter om at Norge var fattig, lite avansert og hang etter andre europeiske land.
Bistand og utviklingØkonomisk politikkDen nordiske modellen
Aslak Versto Storsletten

Fra pionerarbeid til profesjonalisering og universalisme

I VG fremstiller professor Hilde Gunn Slottemo det som at sanitetskvinnene og de andre veldedige organisasjonene som var viktige i utviklingen av den norske velferdsstaten, har blitt skvist bort av private «velferdsprofitører». Det er nok snarere mer riktig å si at de ideelle aktørene har blitt skvist bort av stat og kommuner.
VelferdsstatenPrivate i velferdenVelferdstjenester

Den industrielle revolusjon

Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg.
Politikk og samfunnØkonomi og velferd
Mathilde Fasting

Var Norge fattig i 1900?

Historiker Jan Eivind Myhre avliver myten om at Norge var fattig for 100 år siden i ukens episode av vår podcast Liberal halvtime.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer

Økonomi

Helt siden mennesker begynte å produsere varer utover det de behøvde til eget forbruk, har det eksistert en form for økonomi. Frem til den industrielle revolusjon var imidlertid økonomibegrepet nærmest synonymt med handel, og noe overordnet teoretisk rammeverk fantes ikke.
Økonomi og velferd

Penger

En valutaenhet, som en krone, er en målenhet for økonomisk verdi, og slik økonomisk verdi kan i prinsippet tilskrives nøyaktig hva som helst.
Økonomi og velferdØkonomiske systemer
Mats Kirkebirkeland

Hallingdal- og Telemark-bonanza på Norsk Folkemuseum

"Det er mye vi kan takke de norske fiskerbøndene for. Dessverre får de den takken verken fra Norsk Folkemuseum eller Norsk Maritimt Museum," skriver Mats Kirkebirkeland.
Politikk og samfunn
Andreas Hardhaug Olsen

Keynes + Hayek

Ny bok fra Civita: Keynes + Hayek ser ikke bare på hva som skiller Hayek og Keynes, men også hvilke av deres innsikter som kan la seg forene – og bør forenes – for å danne et mer helhetlig bilde av økonomiske kriser og konjunkturer.
IdeerØkonomisk politikkØkonomiske systemer

Kåre Willoch om strid og samarbeid

I sin siste bok skriver tidligere statsminister Kåre Willoch (H) om strid og samarbeid mellom høyre- og venstresiden fra 1814 og frem til i dag. Boken ble presentert på Civitas frokostmøte. Se video fra møtet her:
IdeerNorsk politikkPolitikk og samfunn
Marius Gustavson

Nr. 11 2011: Drømmen som brast

"Uansett hvilket perspektiv man inntar, kan man i det minste enes om én ting. Den økonomiske modellen som har rådet i USA har spilt fallitt. Det man trodde var genuin velstand var i stor grad en illusjon. Det man så som framskritt var på mange måter en drøm som ikke gikk i oppfyllelse. Drømmen viste seg isteden å være et amerikansk mareritt. Og marerittet er langt fra over," skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet. Notatet tar for seg og setter krisen inn i et større historisk perspektiv - med vekt på erfaringene til den amerikanske middelklassen.
InternasjonaltUSAØkonomi og velferd
Eirik VatnøyMarius DoksheimMathilde Fasting

Den norske velferden

Gjennom de siste 150 årene har de offentlige velferdsordningene spilt en stadig viktigere rolle i borgernes liv. Denne boken gir en kort sammenfatning av historien om den norske velferdsstaten. Boken legger særlig vekt på hvordan borgerlige ideer, partier og politikere har hatt betydning for den norske velferden.
Norsk politikkVelferdsstatenDen nordiske modellen