Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
lokalt
Jan Erik Grindheim

Stemmer vi lokalt som vi tenker nasjonalt?

Ved siste kommune- og fylkestingsvalg var velgerne langt mer opptatt av lokale saker enn rikspolitikk, personer og partier, samtidig som valgdeltagelsen var rekordhøy. Vil denne trenden holde seg i høstens valg?
Norsk politikkPolitikk og samfunn
Aslak Versto Storsletten

Legg ned fylkeskommunen

Legg ned fylkeskommunen og lag større, sterkere og bedre kommuner.
Institusjoner og forvaltning
journalist
Sondre Hansmark

Å utelate parti­tilhørigheten er et journalistisk feilgrep

Det er viktig at pressen skriver hvilket parti landets ordførere representerer. Å utelate det er et journalistisk feilgrep, og kan gjøre interessen for lokalpolitikk mindre
Politikk og samfunnMedia
Jan Erik Grindheim

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

EUs politikk for det indre marked har i 25 år påvirket norsk kommunepolitikk gjennom EØS-avtalen. Hvorfor diskuteres ikke alternativer til denne avtalen i årets valgkamp?
EU og EØS
Jan Erik Grindheim

Utfordrer EØS lokaldemokratiet?

I dette notatet ser vi nærmere på hvordan EØS-avtalen griper inn i det kommunale selvstyret i Norge.
DemokratiEU og EØS
Norsk flagg, pusslespill, pusslebrikker, kommunereform
Mari Rage Bråstein

Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet så uenige om kommunereformen?

Spørsmålet som diskuteres i dette notatet, er hvordan regjeringen og Senterpartiet kan ha så ulike syn på fremtidens utfordringer i kommunesektoren.
Institusjoner og forvaltningNorsk politikkReformerPolitikk og samfunn

Hva skal vi med lokalpolitikk?

"Spørsmålet om maktdeling har aldri vært noen kioskvelter i norsk offentlig debatt, selv om diskusjonen stat versus kommune med jevne mellomrom dukker opp. Senterpartiet ynder å portrettere seg som lokaldemokratiets forsvarer. Det er, for å si det forsiktig, en sannhet med visse modifikasjoner," skriver Eirik Løkke hos Minerva.
Ideer