Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Kristin Clemet

Skolen kan ikke styres med synsing

Kristin Clemet svarer Astrid Sverresdotter Dypvik.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Haug fortegner om Kunnskapsløftet

Peder Haugs artikkel om «Konsekvensar av seksårsreforma og Kunnskapsløftet» (Manifest Tidsskrift 26.1.) er skuffende lesning.  Det er vanlig i politisk debatt at man velger ord, uttrykk og argumenter for å etterlate et bestemt inntrykk. Det kan bli ubalansert og skjevt, men det er ikke noe en politiker behøver å ta hensyn til. Av en forsker bør man kunne forvente mer.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Om konkrete diskusjoner og tendensiøs skolehistorie

Kristin Clemet svarer Ivar Bjørndal og Kim Helsvig om skolepolitikken.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Pisa og norsk skole

"Så vidt jeg kan bedømme, er det ingen av de gode sidene ved norsk skole som nå er gått tapt fordi vi har satset mer på at elevene skal «prestere» bedre i for eksempel lesing, eller fordi flere i skolen nå mener at det er god arbeidsro." Kristin Clemet i Klassekampen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Norsk skole på 2000-tallet

"Kunnskapsløftet ble i tillegg utformet etter en omfattende og bredt forankret prosess i skole-Norge, der alle hadde anledning til å gi sitt besyv, enten det var lærere, elever, forskere eller de lokalpolitikerne som har ansvaret for skolen i det daglige", skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Om Kunnskapsløftet og skolens brede samfunnsoppdrag

"Norske elever har hatt stor fremgang siden Kunnskapsløftet ble innført", skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Forskningsbasert skolereform

"La meg legge til at det heller ikke er slik som Sjøberg ­skriver, at de faglige resultatene nå står på stedet hvil," skriver Kristin Clemet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Omskriver historien om Kunnskapsløftet

"Historien om skolereformen fra 2004 er en annen enn den Tone Tellevik Dahl forteller", skriver Kristin Clemet i Dagens Næringsliv.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Historien om Kunnskapsløftet

"Tone Tellevik Dahl (Ap) er opptatt av å skrive om historien og å skrive den om (3.1.). Hun skriver at Kunnskapsløftet «ble utformet av Høyre», og at den rødgrønne regjeringen senere «rettet opp i mange av svakhetene i reformen». Historien er en ganske annen." Kristin Clemet i Dagsavisen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Vi trenger kunnskap både i og om skolen

PISA måler ikke alt, men PISA er en viktig brikke i et stort puslespill som til sammen skal gi oss et godt bilde av norsk skole. Kristin Clemet i Aftenposten.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Absurd om Kunnskapsløftet

I et innlegg i Dagsavisen 22. august fremsetter den nye skolebyråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), en helt absurd påstand om at «tidlig innsats ikke var del av skolereformen Kunnskapsløftet», og at tidlig innsats ble «innført» av den rødgrønne regjeringen. Dette er, med respekt å melde, bare tull. Kristin Clemet i Dagsavisen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Friest, likest, rikest og tryggest

Hva skal til for at Norge skal kunne bevare sine toppnoteringer? Kristin Clemet i Aftenposten.
Økonomisk politikkDen nordiske modellenUtdanning og forskning
Kristin Clemet

«Verdens beste skole»

"Kunnskap har alltid vært viktig, fordi det er en kilde til selvhjulpenhet, selvinnsikt og dannelse. Kunnskap skaper verdier og fremgang, gir oss en høyere levestandard, bedre livskvalitet og muligheter for sosial mobilitet. Men nå er kunnskap blitt viktigere av flere grunner," skriver Kristin Clemet om norsk skole, i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Kunnskapsløftet

"Ifølge forskerne er «mange av reformens ambisjoner innfridd på overraskende kort tid». Den har flyttet fokus til elevenes kunnskap, til lærernes arbeid og til ledelse og styring i skolen. Det må det være lov å glede seg over", skriver Kristin Clemet i Dagsavisen.
SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Kunnskapsløftet – virker det?

"Onsdag ble den forskningsbaserte evalueringen av Kunnskapsløftet presentert. Det har fått enkelte kommentatorer til å gå av litt av skaftet. På Dagsavisens forside får skolereformen "stryk", og i Ukeavisen ledelse mener Magne Lerø at "Høyre-skolen" har fått en "kilevink". Også Aftenposten fremhever primært de dårlige nyhetene. Men gir dette et riktig bilde av evalueringen?", skriver Kristin Clemet på sin blogg.
Demokrati og rettigheter

Kampen om kunnskapsskolen

"Jeg håper og tror at viktige sider ved reformen vil virke. Jeg håper bl.a. at vi om noen år vil se at sterkere satsing på grunnleggende ferdigheter vil hjelpe flere elever til å lære seg å lese, skrive og regne, og at det er skapt en mer kunnskapsorientert skole. Og skal vi tro den siste PISA-undersøkelsen, kan det se ut til at norsk skole nå tar små skritt i riktig retning," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Ideer

SKOLE: Den norske kunnskapsskolen

SkolepolitikkUtdanning og forskning

Fagseminar torsdag 30.11: Kampen om kunnskapsskolen

SkolepolitikkUtdanning og forskning

Lansering av ny bok: Kampen om kunnskapsskolen

SkolepolitikkUtdanning og forskning
Helge Ole Bergesen

Kampen om kunnskapsskolen

Kampen om kunnskapsskolen er et resultat av forfatteren Helge Ole Bergesens erfaringer som statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet fra 2001 til 2005.
SkolepolitikkUtdanning og forskning

Djupedal og kunnskapen

SkolepolitikkUtdanning og forskning
Kristin Clemet

Har skolereformer i Singapore noen relevans for den norske skolen?

Hvis reformen i Singapore har noen relevans for Norge eller meg, må det eventuelt være fordi Singapore nå endrer systemet sitt til å bli litt likere det norske systemet – slik det var og er både før og etter Kunnskapsløftet.
SkolepolitikkUtdanning og forskning