Kunnskapsløftet har virket i snart fem år. Får vi det vi ønsker ut av reformen? Læres det mer og presteres det bedre, eller er det for tidlig å si? Gjør skolen elevene bedre skikket for arbeidsliv eller videre utdanning? Hva med forskjellene og frafallet? Kan mindre teori gjøre flere skikket, eller vil det virke mot sin hensikt? Hva skiller Osloskolen fra landet for øvrig? Hvilke konsekvenser får det når minoritetsspråklige elever utgjør majoriteten ved flere skoler? Se Civita-TV fra frokostmøtet med  leder i SV, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og Oslos byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard (H).

Se innledningene her:

Se debatten her: