Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
EU, flagg, Europa, Europaparlamentet, Brussel
Jan Erik Grindheim

Er EU et regionalt alternativ til en multilateral verdensorden for handel og investeringer?

Hvilken rolle vil EU-samarbeidet og EØS-avtalen kunne spille i en verden med økt spenning og større konkurranse? Dette notatet ser på dagens handelsavtaler og hvilke utfordringer EU står overfor fremover.
HandelGlobaliseringEU og EØS
Mathilde Fasting

Beskatningen av norske eiere har økt kraftig

Dagens regjering står for den største skjerpningen i skatt på næringskapital fra ett år til et annet noen gang. Dette notatet presenterer fakta om skattlegging på norsk privat eierskap i 2022.
FormuesskattØkonomi og velferdSelskapsskattSkatt og avgifter
Kristin ClemetMathilde Fasting

Mangel på empiri om formuesskatten

"Det er ironisk at argumentet for å redusere selskapsskatten er at Norge skal bli et attraktivt land for utlendinger å investere penger i, mens vi samtidig beholder en særnorsk formuesskatt som gjør det mindre attraktivt for nordmenn å investere i Norge."
FormuesskattSkatt og avgifter
Kristin Clemet

Jobber er viktigst

"Infrastruktur, næringsutvikling og landbruk har vært bistandens svake punkt, og for lite er gjort for å trekke privat kapital til fattige land." Kristin Clemet i Aftenposten:
Bistand og utvikling
Kristin Clemet

Investeringer hjelper fattige land

"Jeg håper min artikkel var nyansert nok til å vise at jeg ikke tror «blindt» på noe i bistands- eller utviklingspolitikken. Men i valget mellom en sterk satsing på tradisjonell gavebistand og massive investeringer i infrastruktur og næringsvirksomhet, tror jeg nok mest på det siste nå," skriver Kristin Clemet i Aftenposten.
Bistand og utvikling
Kristin Clemet

Bistand i endring

"Fattige land ønsker seg mer investeringer – ikke gaver. Bistanden bør legges om. Det krever at bistandsbransjen selv er modig og inviterer til en mer åpen og selvkritisk debatt om bruken av bistandsbudsjettet." Kristin Clemet i Aftenposten:
Bistand og utvikling
Jan Erik Grindheim

TTIP – Partnerskapsavtalen mellom EU og USA

TTIP er en dypt integrert mega-regional handels- og investeringsavtale, som vil samkjøre verdens to største økonomier, EU og USA, gjennom en politisk-økonomisk harmonisering. Denne rapporten gir først en historisk introduksjon og teoretisk tilnærming, deretter sees det på selve forhandlingene og avtaleverket mellom EU og USA, og diskuteres hvilke konsekvenser en slik avtale kan ha for de to handelspartnerne, for det internasjonale handelssystemet generelt, og for Norge. Last ned og les rapporten her:
InternasjonaltUSAHandelEU og EØS
Mathilde Fasting

Kompetente kapitalister

"Hvordan få investorer til å velge risiko fremfor trygghet? Det var kjernen på dagens frokostmøte hos Civita. Kort fortalt er staten for rik, de private investorene for rasjonelle. Staten sitter på pengesekken, men er ikke kompetente kapitaleiere, slik at de i samme grad kan bidra til bedriftens vekst," skriver Mathilde Fasting i et blogginnlegg.
FormuesskattNæringslivNæringspolitikk

Kompetent kapital og eierskap

Det er unge bedrifter som skaper nye arbeidsplasser, men disse melder om mindre tilgang til privat kapital enn før finanskrisen. Bør skatteincentivene og andre rammebetingelser vris, slik at det blir gunstigere å investere i bedrifter? Se video fra frokostmøtet her!
FormuesskattNæringslivSkatt og avgifter
Villeman Vinje

Behov for kompetent risikokapital

"Den statlige kapitalen i risikokapitalmarkedet bør også fokuseres mot bedrifters oppstarts- og vekstfase, hvor det i dag er tegn på markedssvikt. Vi trenger unge, fremvoksende bedrifter for at det skal skapes nye arbeidsplasser. Rammeverket i dag støtter for lite opp om deres fødsel og oppvekst," skriver Villeman Vinje i Nettavisen.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikk
Villeman Vinje

Ny rapport: Kompetent kapital og eierskap

Det er lite privat kapital tilgjengelig til investeringer i næringsliv utenom oljesektoren. Spesielt gjelder dette høyrisikoprosjekter som skaper innovasjon, nye bedrifter og omstiller eksisterende bedrifter, og med det legger grunnlaget for fremtidig velstand og skatteinntekter. Denne rapporten viser betydningen av investeringer i innovasjon og fremmer en rekke forslag til hvordan systemene kan forbedres.
Innovasjon og entreprenørskapNæringspolitikkSkatt og avgifter

Se videoopptak fra frokostmøtet med Bill Gates her!

Can commercial investments help accelerate development in poor countries? Watch video from the Civita breakfast with founder of Bill & Melinda Gates Foundation, Bill Gates, State secretary at the Department of Finance, Jon Gunnar Pedersen and General secretary at the Norwegian Church Aid, Anne-Marie Helland.
Bistand og utviklingGlobalisering

FROKOSTMØTE 27/10: Et bedre skattesystem?

Civita inviterer til frokostmøte på Cafè Christiania torsdag 27. oktober kl. 8.00-9.30. I panelet: Professor ved UiO, Frederik Zimmer, sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen, Elisabeth Holvik, investor og tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe og ansvarlig redaktør og adm. direktør i E24 Per Valebrokk. Samfunnsøkonom i Civita, Villeman Vinje, presenterer en rapport om skattesystemet.
Økonomi og velferd