Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Haakon RiekelesTorstein Ulserød

En bedre flyktningpolitikk

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet, høyt konfliktnivå og et begrenset nasjonalt handlingsrom. I dagens debatt blandes spørsmålet om hvor mange Norge kan ta imot, med spørsmål om hvilke grupper som bør få komme til eller få bli i landet. Vi foreslår i dette notatet at det skal vedtas et måltall for hvor mange flyktninger som skal tas imot for å på den måten få en mer overordnet og prinsipiell styring av flyktningpolitikken. Notatet foreslår også nye kriterier for permanent opphold.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Behov for en mer rasjonell flyktningpolitikk

InnvandringInnvandring og integrering
Sylo TarakuTorstein Ulserød

En ny og helhetlig flyktningpolitikk

Det må skilles mellom store befolkningsgrupper som er tilfeldige ofre for krig, konflikt og menneskerettighetsbrudd, og flyktninger som forfølges på individuelt grunnlag.
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering

En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

"I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon."
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Nr. 33 2015: En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon. Last ned og les notatet her:
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

SV sender regningen til de fattige

"SV ser flyktningkrisen som en mulighet til å stramme inn en type innvandring partiet ikke er særlig begeistret for – arbeidsinnvandringen." Torstein Ulserød i Agenda Magasin:
InnvandringInnvandring og integrering
Marius Doksheim

Innvandring og flyktninger – og det liberale

"Enkelte har i Minerva etterlyst Civitas meninger om flyktningkrisen. Her er et liberalt svar." Marius Doksheim på Minervanett.no:
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering
Haakon Riekeles

Hvorfor skal akkurat vi betale for krisen?

"Bistanden må være med å dekke utgiftene til flyktningene, men en rekke andre grupper må også bidra. Det er kun hvis vi er modige nok til å kutte, at vi kan bevare det som er viktigst." Haakon Riekeles på Minervanett.no:
InnvandringOffentlige utgifter
Bård Larsen

Behov for realitetsorientering

"Migrasjonskrisen vil trolig, om den fortsetter i samme omfang, bidra til å forandre den norske velferdsstaten slik vi kjenner den. Dette bør det norske folk forberedes bedre på." Bård Larsen på VG-Nett:
VelferdsstatenInnvandringInnvandring og integrering

Flyktningene i Europa

Se live streaming fra møtet med Vidar Helgesen, Sylo Taraku, Jan-Paul Brekke og Frøy Gudbrandsen her!
InnvandringMigrasjonInnvandring og integrering