Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Omsorg, eldre, lege, hender
Steinar Juel

Gammel velferd

Ivaretakelse av en befolkning som blir stadig eldre, er den største oppgaven vårt velferdssystem står overfor.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenester
Mathilde Fasting

Eldrebølgen – Om ti år er vi alle eldre

Befolkningen i et land ser gjerne ut som en pyramide når den rangeres etter alder: det fødes mange barn og det tynnes ut på toppen blant de eldste. Norges befolkning ser nesten motsatt ut.
VelferdsstatenVelferdsstatens bærekraft
Steinar JuelMathilde Fasting

Nei, eldrebølgen og kostnadene som følger med den, kan ikke avblåses.

Nye tiltak for at folk skal stå lenger i jobb bør være en del av løsningen på den økte forsørgerbyrden, skriver Mathilde Fasting og Steinar Juel.
FinanspolitikkVelferdsstatens bærekraftArbeid og sysselsetting
Mathilde FastingSteinar Juel

ELDREBØLGEN: Økt forsørgelsesbyrde kan ikke trylles bort

I Fagbladet Samfunn Økonomi 1-2018 hevdes det at det er feil at forsørgelsesbyrden vil øke. Analysene som leder opp til disse konklusjonene holder imidlertid ikke mål. Dette notatet viser hvorfor eldrebølgen medfører økt forsørgerbyrde for de som er i arbeid, og derfor krever politiske tiltpasninger.
VelferdsstatenDen nordiske modellenVelferdsstatens bærekraft

Eldrebølgen

Mens fem personer i arbeidsdyktig alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 1970, vil det i 2060 bare være 2,5 personer til å dele på den samme regningen. Dermed blir det mer å betale for hver som er yrkesaktiv.
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Makter vi eldrebølgen og stadig høyere forventninger til helse?

Se video fra frokostmøtet med Bent Høie og Torgeir Micaelsen her!
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
23 aug
onsdag 23 august 2017 kl. 00:00

Makter vi eldrebølgen og stadig høyere forventninger til helse?

Se live streaming fra kl. 08.00 her!
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft

Den unge eldrebølgen

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania torsdag 17. mars. Se video fra møtet med Astrid Nøklebye Heiberg (H), Kåre Hagen, og Ivar Frønes her!
VelferdsstatenØkonomi og velferdVelferdsstatens bærekraft
Kristin Clemet

Mennesker – og mange milliarder

"De siste ti årene har norske politikere brukt enormt mye penger. Det er ikke bærekraftig." Kristin Clemet i Vårt Land:
Økonomisk politikkFinanspolitikkVelferdsstatens bærekraft

Styrer vi staten på en god nok måte?

Kan staten organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte enn i dag? Hva skal til for å øke effektiviteten og produktivitetsveksten i offentlig sektor? Og hva skal til for at staten skal greie å møte sine forpliktelser når «eldrebølgen» kommer? Se video fra frokostmøtet her:
DemokratiInstitusjoner og forvaltningOffentlige utgifter
Karine Skaret

Nr.6 2013: FREMTIDENS ELDRE: Lever lenger – jobber mer – bor hjemme

Det er behov for nytenkning innen både arbeidslivet og omsorgssektoren. Dette Civita-notatet presenterer tiltak for å få flere eldre i arbeid, flere til å bo hjemme lenger, og en bedre eldreomsorg.
VelferdstjenesterVelferdsstatens bærekraft
Villeman Vinje

Nr. 2 2012: Velferdsutfordringen

Hvis den historiske utviklingen i kvaliteten på velferdstjenestene fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt og bemanningsmessig. Legger man til grunn en kvalitetsvekst i offentlig sektor på linje med den historiske utviklingen, vil velferdsstaten stå overfor et finansielt inndekningsbehov i 2060 på vel 19 prosent av BNP for Fastlands-Norge, anslagsvis 390 mrd. 2012-kroner. Offentlig bemanningsbehov vil også stige markant fremover. Dette notatet tar for seg velferdsstatens utfordringer de neste femti årene.
VelferdsstatenOffentlige utgifterVelferdsstatens bærekraft
Harald Eikenæs Vengen

VELFERD: Medan vi ventar på eldrebølgja

VelferdsstatenØkonomi og velferd