Demokrati

Styrer vi staten på en god nok måte?

Kan staten organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte enn i dag? Hva skal til for å øke effektiviteten og produktivitetsveksten i offentlig sektor? Og hva skal til for at staten skal greie å møte sine forpliktelser når «eldrebølgen» kommer? Se video fra frokostmøtet her:

Publisert: 22. september 2015

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 23. september.

Kan staten organisere og styre sin virksomhet på en bedre måte enn i dag? Hva skal til for å øke effektiviteten og produktivitetsveksten i offentlig sektor? Og hva skal til for at staten skal greie å møte sine forpliktelser når «eldrebølgen» kommer?

I boken En bedre styrt stat? oppsummerer tidligere finansråd Tormod Hermansen sine erfaringer fra og vurderinger av statsforvaltningen.

Se video fra møtet med tidligere sentralbanksjef og finansråd, Svein Gjedrem, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Fagbokforlaget.

Se innleggene her:

 Se debatten her:

Hør podcast fra frokostmøtet her: