Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Sondre Hansmark

Mustafa Hasan kommer ikke til å bli den siste som opplever urettferdighet

Mustafa Hasan kan endelig puste ut etter en årelang kamp mot utlendingsmyndighetene. Det blir ikke lenge til asylpolitikkens neste offer må holde pusten.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Tallet for anstendighet

Fem år etter flyktningkrisen i 2015 fungerer det europeiske asylsystemet fortsatt dårlig. Den norske asyldebatten fungerer imidlertid fortsatt godt som markeringsarena, skriver Torstein Ulserød i Minerva.
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Venstre tyr til lettvint asylpopulisme i møte med forslagene fra Høyres innvandringsutvalg

"Det er ødeleggende for debatten om flyktninger at selv moderate forslag nærmest på autopilot blir møtt enten med skremsler om at nå blir det åpne grenser eller med beskyldninger om at man vil rasere flyktningretten."
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Den skadelige asylpopulismen

Venstre og KrF er med på å vanskeliggjøre helhetlige prioriteringer i asylpolitikken. Torstein Ulserød i Aftenposten.
InnvandringInnvandring og integrering

Asyl

Asyl, forstått som politisk asyl, er den beskyttelsen en stat gir en borger fra en annen stat mot forfølgelse ved å gi vedkommende rett til opphold på sitt territorium
InnvandringInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Arbeiderpartiets asylretorikk gir ikke mening

"Det er flere enn Sylvi Listhaug som ser seg tjent med lavt presisjonsnivå, deriblant Støre og Barth Eide," skriver Torstein Ulserød.
MenneskerettigheterInnvandringInnvandring og integrering
Anne Siri Koksrud Bekkelund

Arvesynd

"Skal vi straffe syndernes barn, i et håp om at det vil avskrekke fremtidige syndere?" Anne Siri Koksrud Bekkelund hos Minerva.
InnvandringRettsstatInnvandring og integrering
Torstein Ulserød

Nr. 23 2016: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.
InnvandringInnvandring og integrering
Haakon RiekelesMathilde Fasting

Nr. 2 2016: Flyktninger og arbeid

Dette notatet drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak for å øke sysselsettingen. Notatet ser blant annet på utformingen av introduksjonsprogrammet, hvordan utdanningsmulighetene til flyktninger kan forbedres, og målrettede tiltak som kan gi en vei inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med dårligere forutsetninger for å lykkes.
IntegreringInnvandring og integreringArbeid og sysselsetting
Torstein Ulserød

Nr. 33 2015: En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk

I dette notatet drøftes mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon. Last ned og les notatet her:
InnvandringInnvandring og integrering

Fornuft og følelser

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, skriver for Minerva: "Det er godt mulig vi trenger å myke opp kriteriene for opphold, men det bør i så fall skje etter en grundig gjennomgang, og ikke som følge av subjektiv aktivisme. Jeg ser gjerne at vi tar imot flere arbeidsinnvandrere, men ingen bør få muligheten til å protestere seg til opphold."
Økonomi og velferd