Innholdstype

Årstall

Kategorier

Skribenter

Tags

Sorter på
Bård Larsen

Isaksen, Torbjørn Røe: Ingen tror på nåtiden

Torbjørn Røe Isaksen leverer en lesverdig diagnose av vår pessimistiske samtid. Men hvor blir det av temperatur og kampvilje?
Mathilde Fasting

Bennike, Christian: Engang troede vi på fremtiden. Hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn. Og hvorfor det kan redde os.

Gnisten til optimisme hos Bennike ligger i at ideene til løsninger på kriser er tilgjengelige.
Henrik Lerstøl Bjørøen

Olsen, Jon-Ove Flovik: Politiet og narkotika – overgrep, sensur og politisk innflytelse

Et solid litterært bidrag til det norske ruspolitiske ordskiftet
Mathilde Fasting

Strümke, Inga: Maskiner som tenker – algoritmenes hemmeligheter og veien til kunstig intelligens

Kunstig intelligens åpner for en rekke muligheter og utfordringer. Inga Strümkes bok forklarer sakskomplekset på en grundig og forståelig måte.
Bård Larsen

Garner, Ian: Generation Z – Into the heart of Russias fascist youth

Generasjon Z er ikke her enda. Men den er på vei. Og den vil være klar for krig – både online og offline.
Lars Kolbeinstveit

Magelssen, Morten: Livet og døden. Kristne perspektiver på bioetikk.

Morten Magelssen maktar å gjera kristne perspektiv på bioetikk relevante og tilgjengelege på eit allment nivå.
Lars Kolbeinstveit

Hatterud, Bjørn: Blokka på Bjerke: tretten år i tredje etasje

Noko av det finaste med Bjørn Hatterud er at han syner oss korleis vi menneske kan ha låg sjølvtillit samstundes som vi får til store ting. Han skriv så godt at det er til å grina av.
Lars Peder Nordbakken

Adam Smith – forfatterskapet

Det skal vanskelig gjøres å finne en annen enkeltperson som i like stor grad som Adam Smith har bidratt til opplysning i samfunnsforbedringens tjeneste.
Skjalg Stokke Hougen

Thune, Henrik: Strengt fortrolig: Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya

Boken er et pedagogisk, spennende og tankevekkende bidrag i Norge og Vestens selvforståelse. Og kanskje kan vi trekke lærdommer om krig og fred fra den.
Mathilde Fasting

Halldorf, Joel: Bokens folk: En civilisationshistoria från papyrus till pixlar

Det er til ettertanke hvordan boken, skjermen og vår evne til å lese forandres og kanskje også forringes.
Eirik Løkke

Dokka, Åste: Leve vanskeligere. En elendighetsteologi

Valget om å være kristen er ikke begrunnet i at det er lett, men at det er vanskelig.
Lars Peder Nordbakken

Wolf, Martin: The Crisis of Democratic Capitalism

Det bør være vanskelig å komme gjennom denne boken uten å ta til seg budskapet om at fakta teller, og at når faktagrunnlaget underbygger behovet for reformer så tydelig som i dette tilfellet, er status quo «no sane option», som Wolf uttrykker det.
Jan Erik Grindheim

Fukuyama, Francis: Liberalismens utfordringer. Slutten på den liberale æra?

Staten kan vere ein viktig medspelar for å styrka liberalismen.
Mathilde Fasting

Emberland, Terje: Fra gutterommet til Gestapo

Dagens konspirasjonsteorier og radikaliseringsprosesser deler flere trekk med mellomkrigstiden. Nå som da må prinsippfaste mennesker være grensestolpene rundt det liberale demokratiet.
Mathilde Fasting

Myhre, Jan Eivind: Den norske modellen blir til: 1814–1914

Historiker Jan Eivind Myhre skriver om fremveksten av den norske modellen, og tilbakeviser myten om Norge som fattig og umoderne land på 1800-tallet.
Lars Peder Nordbakken

Wennberg, Karl og Christian Sandström (red.): Questioning the Entrepreneurial State: Status-quo, Pitfalls, and the Need for Credible Innovation Policy

Innovasjon uten entreprenørskap er en illusjon. Men kan staten virkelig være entreprenør?
Eirik Løkke

Beevor, Antony: Russland. Revolusjon og borgerkrig 1917-1921

En historie om brutalitet.
Lars Peder Nordbakken

Westlie, Bjørn: Mørke år: Norge og jødene på 1930-tallet

Bjørn Westlies nye bok bør gjøre det vesentlig enklere for flere å avvise forestillingen om at det norske Holocaust utelukkende er å betrakte som en pådyttet importvare fra en menneskefiendtlig okkupasjonsmakt.
Snoen legaliser
Theodor Barndon Helland

Snoen, Jan Arild: Legaliser nå! Kampen om narkotikapolitikken

«Legaliser! Nå!» er på sitt beste når den er ideologisk, meningsbærende og argumenterende, men blir til tider for beskrivende.
Skjalg Stokke Hougen

Zelenskyj, Volodymyr: A Message from Ukraine: Speeches, 2019-2022

A Message from Ukraine er en tankevekkende bok. Gjennom utdrag fra 16 av Volodymyr Zelenskyjs viktigste taler, ifølge ham selv, møter vi den nye ukrainske sjelen.
Mathilde Fasting

Wilf, Einat og Adi Schwartz: The War of Return: How Western Indulgence of the Palestinian Dream has Obstructed the Path to Peace

Israelske Einat Wilf og Adi Schwartz mener kravet om returrett for palestinske flyktninger siden 1948 har vært en av de viktigste faktorene for å holde konflikten i live.
Lars Kolbeinstveit

Stavrum, Kjersti Løken og Trygve Aas Olsen: Rabalder – Kontroversielle ytringer gjennom 100 år

Viktig for å forstå ytringsfrihetens kår og historie i Norge. Historien kan hjelpe oss til å stå bedre rustet i forsvaret av ytringsfrihet og et åpent samfunn.
Mathilde Fasting

Angier, Carole: Speak, Silence: In Search of W. G. Sebald

Carole Angiers biografi beriker forståelsen av W. G. Sebald og hans litteratur.
Rohac
Mathilde Fasting

Rohác, Dalibor: Governing the EU in an Age of Division

Rohác argumenterer for en styringsmodell som legger opp til at samarbeid og løsninger kan finnes lokalt og regionalt innen unionen, men at ikke alle medlemsland trenger å være med på alle samarbeidsarenaer.
Specter Atlantic Realists

Specter, Matthew: The Atlantic Realists: Empire and International Political Thought Between Germany and The United States

En oppdagelsesreise som gjør det lettere å orientere seg i realismens idéhistorie i omgangen med internasjonale relasjoner.
Lars Peder Nordbakken

Ikenberry, G. John: A World Safe for Democracy

John Ikenberrys bok A World Safe for Democracy ble skrevet før både pandemi og Russlands krig i Ukraina, men er like aktuell, og befester troen på den liberale internasjonalismen.
Hellestveit Østfronten
Theodor Barndon Helland

Hellestveit, Cecilie: Dårlig nytt fra Østfronten

Cecilie Hellestveit skriver detaljert og konkret om bakgrunnene for krigen i Ukraina i sin nye bok, og inviterer til en ny norsk EU-debatt.
Eirik Løkke

Restad, Hilde Eliassen: Det amerikanske paradokset

Hilde Restad har skrevet en utmerket og tilgjengelig bok for alle som er nysgjerrige på amerikansk politikk og historie.
Bård Larsen

Torgersen, Bård: Vær stille

Bård Torgersen skriver om klassisk filosofisk hodebry; om hva vi legger i språket, om vi egentlig kan gripe virkeligheten og om det finnes en egentlig mening med tilværelsen. Men han er hverken jålete eller vanskelig.
Mathilde Fasting

Nafizi, Azar: Read Dangerously. The Subversive Power of Literature in Troubled Times

Den iranske forfatteren Azar Nafisi har tro på litteraturens muligheter til endring. I hennes siste bok utforsker hun hvordan litteratur har hjulpet og beskyttet henne gjennom livet i et totalitært samfunn.
Lars Kolbeinstveit

Rossavik, Frank: De korrekte. Identitetspolitikk, kansellering og presset mot det liberale samfunn

Boka De korrekte syner at Frank Rossavik er ein liberal og klartenkt pedagog, skriver Lars Kolbeinstveit.
Lars Kolbeinstveit

Vinje, Hilde: Én svale gjør ingen sommer. Filosofi om lykke

Vinje selv har oppnådd anseelse som forfatter allerede med sin første bok. Mye av grunnen handler om at hun – til tross for (eller på grunn av) at hun er filosof – våger å kutte hjørner og komme til poenget.
vallejo
Mathilde Fasting

Vallejo, Irene: Evigheten i et siv

Hver dag produseres det flere bøker enn et menneske kan lese i løpet av et liv. Boken om bokens historie inspirerer til å lese enda flere av dem.
Mathilde Fasting

Andresen, Anton Fredrik: Et annet sted

I "Et annet sted" rammes personlige betraktninger inn av begivenheter fra det 20. århundret. Minerva er på mange måter kjernen av bokens historie